Контакти

Български институт за външна търговия
ул.”Алабин” 16-20
София 1301, България
Телефон:02 980 4249
Факс: 02 981 4567
E-Mail: office@bift.eu

Банкова сметка:
Банка ДСК ЕАД, ФЦ Калоян
IBAN  BG53STSA93000023176219
BIC    STSABGSF