Пазари&Консултации

Българският институт за външна търговия предлага на вниманието на българските фирми своята специална експортна програма „Летящ старт към Вашите международни продажби”. Тя включва основен пакет и специализирани услуги.

„Летящ старт към Вашите международни продажби” / Основен пакет

В рамките на 3-4 месеца експертите на БИВТ ще направят за Вас следното:

 • ще съставят кратък обзор на интересуващия Ви пазар очертавайки основните параметри като търсене (потребителски вкусове и интерес), предлагане (местни и чужди конкуренти), цени, стандарти, пазарни ограничения и т.н.. Обзорът също ще набележи най-важните моменти определящи Вашите възможности и рискове.
 • ще съставят база данни от Вашите потенциални клиенти и / или партньори на пазара
 • ще разработят съвместно с Вас търговско предложение съобразено с интересите на пазара и неговите национални и културни специфики
 • ще влязат в контакт с всички фирми от съставената база данни и ще предложат на тяхното внимание Вашата продукция / услуги
 • ще проверят техния интерес към полученото предложение и ще съставят списък на техните запитвания, отзиви, интереси и мнения.
 • ще набележат съвестно с Вас стъпките необходими за по-нататъшно развитие на създадените контакти и отношения 

 „Летящ старт към Вашите международни продажби” / Специализираните услуги 

Специализираните услуги покриват широк спектър от дейности: от организация на бизнес командировки и участие на панаири и изложения до представителски услуги в страните, в които БИВТ има партньори. Специализираните услуги са предмет на отделен разговор между БИВТ и Вас за да разберем по-добре Вашите потребности цели.

Защо това предложение си струва и с какво то се различава от услугите на възможните конкуренти на българския пазар?

 • ние разбираме, че търсения резултат на съвместната ни работа не е елегантен доклад или навъртени скъпи консултантски часове, а реални продажби на Вашите стоки / услуги
 • ние спестяваме времето Ви успявайки да направим за 3-4 месеца това, което на Вас - би Ви отнело значително повече време
 • ние спестяваме парите Ви, защото самостоятелното изпълнение на подобни задачи изисква наемането на допълнителна работна сила с необходимите квалификации. Последната е нарастващо дефицитна и нарастващо скъпа.
 • ние помагаме да не загубите пари помагайки Ви да избегнете грешките, които желаещи износители допускат поради незнание на желания пазар и неговите национални и културни особености.

В момента БИВТ предлага програмата „Летящ старт към Вашите международни продажби” за два важни за България пазара:

 • Германия
 • Русия

Ние ще се радваме да отговорим на Вашите запитвания, които можете да изпратите на bift_consult@bift.eu
office@bift.eu