За БИВТ

Българският институт за външна търговия е инициатива на Българска стопанска камара в съдействие с международни признати експерти в областта на външната търговия. Организацията е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. Основната причина за това е, че получаването на печалба от стопанска дейност не е сред приоритетите на организацията.

 

Структура

  ОБЩО СЪБРАНИЕ  
   
  Жечко Димитров
Управител
 
Димитър Илиев
Директор
Обучение & Семинари
д-р Петър Зашев
Директор
Приложни Изследвания & Бизнес Консултации
  Експерти