Мисия

Българските фирми притежават значителен, неосъществен потенциал за износ и по-активно участие на международните пазари.
Това са пропуснати възможности за всички нас в България!
За да промени това положение Българска Стопанска Камара при поддръжката и участието на група международно признати експерти създаде през 2007 Българския Институт за Външна Търговия /БИВТ/.

Основната цел на БИВТ
е да спомага за развитието на конкурентноспособността на българската икономика, увеличавайки експортния капацитет на българските фирми посредством развитие на техните познания и умения за участие в международната търговия.

Основната дейност на БИВТ
е обучение на мениджъри и фирми в областта на външната търговия.
Според НСИ фирмите износителки в България са около 13 000. Ако използвайки знанията и уменията получени в сътрудничество с БИВТ всяка една от тях намери допълнителни пазари и клиенти и реализира зад граница допълнително продукция за 100 000 лева на година, то общия ефект би бил 1,3 милиарда лева. Пари, които са доход за фирмата износител, по-добри заплати за нейните служители и повече приходи от данъци за държавата. Ефектът се умножава, допълнително ако дори малка част от фирмите, които нямат външнотърговска дейност намерят с наша помощ излаз към клиенти и пазари в чужбина.

Това е конкретната цел към която ние се стремим и според която ще оценяваме нашата дейност.

Заедно с Вас да работим за една по-богата и по-конкурентна България!

Божидар Данев

Председател,

Българска стопанска камара